Platvorm GEEN windturbines in Woudhuis

ALTERNATIEF

Hoera, het alternatief is er!

Bijna onmogelijk, maar het is er wel degelijk.

Eind oktober zijn alle gegevens klaar, maar ga heir maar van uit:

windturbines, 30 meter hoog. Geen horizonvervuiling, geen herrie, geen zonneslag, geen planschade.

EN DUBBEL RENDEMENT HALVE KOSTEN

Op deze wijze kan het dus toch!