Platvorm GEEN windturbines in Woudhuis

Gegochel met cijfers

 

Om het project de burger door de strot te duwen heeft de gemeente een uitermate positieve voorstelling van zaken gegeven.

Maar is dat wel reëel?

Hier de feiten.

 

 

Opgave gemeente Apeldoorn bij presentatie:                                      reëel                                    .

 

                                                         opbrengst          kosten                 opbrengst             kosten       

Capaciteit 14 MW, jaaropbrengst          27.000.000 kWh                                     20.389.000 kWh

Goed voor aantal huishoudens:            9.000                                                    4.500

Kostprijs turbinepark                           € 19.200.000                                         € 20.000.000

Rentekosten                                       3,5%                                                       5%

Jaarlijkse opbrengst elektriciteit           € 1.843.000                                              917.500

Jaarlijkse kosten afschrijving (15 jr)                                    -€  1.280.000                                        -€ 1.333.000

Renteverlies projectrealisatie                                             -€      72.000                                        -€ 1.000.000

Subsidie SDE, JA, DAAR IS IE!               13.000                                                13.000

Spareparts, onderhoud ect                                                -€ 000,000??               7,5%                 -€ 1.500.000

Saldo                                                 1.846.000             -€ 1.352.000              930.500             -€ 3.833.000

 

Duidelijk weer zo’n project waar alle tegenargumenten van tafel gaan, met cijfers wordt gegoocheld en de burger straks weer het gelach kan betalen en zitten dan ook nog eens opgescheept met vijf uitermate onafzichtelijke imitatie Euromasten.