Platvorm GEEN windturbines in Woudhuis

KOSTEN

 

Over de reëel te verwachte opbrengsten kunnen we kort zijn, die zullen er niet zijn!
 
De investering, zoals door de gemeente aangedragen, is zeer optimistisch, ja zelfs onrealistisch.
Typisch zo’n project waar de overheid straks moet vertellen dat ze zich 100 of 200% hebben misrekend.
In het financiële overzicht ontbreekt bijvoorbeeld de planschade als gevolg van waardevermindering van de omliggend woningen.
Dit mag toch voor circa 320 woningen op een bedrag van ca € 5.000.000,- worden ingeschat.
Bovendien zijn de exploitatiekosten wel erg opvallend laag, terwijl de opbrengst schromelijk wordt overdreven.
 
Zoals elders nader gespecificeerd liggen de kosten en baten vereenvoudigd weergegeven als volgt:
Realisatie park           € 19.200.000,- (volgens opgave van de gemeente, nu met reële kosten en baten)
Planschade woningen €   5.000.000,-
                                                        kosten park incl. planschade Opbrengsten park
Rente per jaar 5 %  -    960.000                                                                           verkoop 20.400MW
Afschrijving 15 jaar                              -  1.280.000            917.500
Onderhoud, onderdelen etc. 7,5%         -  1.440.000
Operationele kosten per jaar:      -€   3.680.000,-   =     -€  3.680.000,-
Planschade over 20 afgeschreven                                     -     250.000,-
Rente planschade                                    -     250.000,-
Totale kosten per jaar:                      - €   3.680.000,-          - € 4.180.000,-     Totale opbrengst per jaar     917.500,-

Aanvulling subsidie en extra gemeentelijke belastingen (exclusief planschade) ca: € 2.677.500,-

zie alternatief
Het zal duidelijk zijn dit speeltje van enkele bestuurders de Apeldoornse gemeenschap veel geld gaat kosten!