Platvorm GEEN windturbines in Woudhuis

MISLEIDING?

Het platvorm maakt ernstig bezwaar tegen de plannen en eist de vernietiging van alle stukken wegens opzettelijke misleiding van de burgers bij de presentatie.

De gemeente Apeldoorn kwam vorig jaar met een opvallend plan om op een van de meest windarme plaatsen van Nederland en
vrijwel direct tegen enkele woonwijken windturbines te plaatsen.
Niet alleen was dit plan te bizar voor woorden, maar om het plan de burgers door de strot te duwen ging de Gemeente zijn boekje ver te buiten.

Misleiding door het presenteren van foto’s met torentjes van 60 i.p.v. 150 meter
Misleiding door te vertellen dat het park elektriciteit zou opwekken voor ca 9.000 huishoudens i.p.v. 4.500
Misleiding door het voor te doen dat dit kostendekkend zou zijn i.p.v. ruim 3.000.000 te kort per jaar
Misleiding door te stellen dat plaatsing NIET in het groene randgebied van Apeldoorn zou komen
Misleiding door te stellen dat er geen hinder voor de inwoners zou zijn
Procedures werden precies in het vakantieseizoen opgestart, zo was men zeker van een lage respons.
Dit jaar werd de zelfde tactiek toegepast bij een vervolgprocedure

Deze zeer ernstige landschapsvervuiling vinden we bovendien een misdaad tegenover Apeldoorn en de Veluwe.
Het dient geen enkel maatschappelijk doel.

Voldoende argumenten om NU te stoppen voor het te laat is, doch minimaal de procedure te vernietigen en opnieuw en
dan legaal op te starten!.